Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Tarcza antykryzysowa w Jarosławiu

Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch wprowadził Jarosławski pakiet dla przedsiębiorców jako realne wsparcie w sytuacji stanu epidemicznego, aby wybrać możliwie najskuteczniejsze rozwiązania wspierające lokalny biznes i miejsca pracy. Jarosławski pakiet wsparcia dla przedsiębiorców obejmuje:

I. Możliwość odroczenia opłat i podatków lokalnych, w tym od nieruchomości czy środków transportu o 3 miesiące lub rozłożenie ich na raty.

W wyjątkowych i najtrudniejszych sytuacjach umorzenie zaległości podatkowych.
Ze względu na stan prawny, który nie uwzględnia rozwiązań systemowych, nie ma obowiązującego wzoru formularza.

 1. istnieje możliwość udzielenia na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą następujących ulg w spłacie należności podatkowych
  a) umorzenia,
  b) odroczenia terminu płatności,
  c) rozłożenia na raty
  - w drodze decyzji na podstawie art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2 2017 r. poz. 201, z późn. zm.),
  - w formie pomocy de minimis (pkt 2)
  - w ramach innych przeznaczeń  pomocy (pkt 3)
 2. Prosimy o przesyłanie wniosków i korekt drogą pocztową. Jednocześnie prosimy o dane kontaktowe (Nr telefonu, e-mail)

  II. Dla przedsiębiorców, którzy musieli zawiesić działalność w lokalach miejskich obniżka czynszu na 1 zł miesięcznie od lokalu przez 3 miesiące.

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (zarządca lokali) przygotowało stosowne aneksy do obowiązujących umów na najem lokalu ze stawką czynszu obniżoną na 1 zł brutto w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. Stawki za media pozostają bez zmian.
Dokumenty zostaną przesłane do przedsiębiorców za pośrednictwem Poczty Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem i zaleceniami ws. bezpiecznych form komunikacji. Szczegóły będą również uzgadniane telefonicznie.
Zastosowanie stawki 1zł/lokal będzie dotyczyło również przedsiębiorców, którzy dzierżawią grunt stanowiący własność Gminy, a związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, która w związku z pandemią została ograniczona lub zaprzestana.
W sprawie obniżki czynszu nie ma potrzeby składania wniosków !

III. Przedsiębiorcom, przysługuje zwolnienie z opłat za odbiór odpadów komunalnych:

 1. w przypadku gdy przedsiębiorca w związku z epidemią wytwarza mniejszą ilość odpadów komunalnych niż dotychczas, może złożyć nową deklarację w której ujmie pojemnik na odpady o mniejszej pojemności (niższa wysokość opłaty) lub mniejszej liczbie pojemników,
 2. w przypadku gdy przedsiębiorca w związku z epidemią zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej (zawiesił działalność) i nie wytwarza odpadów komunalnych istnieje możliwość złożenia nowej deklaracji tzw. „0” do czasu kiedy wznowi prowadzenie firmy. Wówczas musi złożyć nową stosowną deklarację.
  Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w zakładce Nowy system gospodarowania odpadami - www.jaroslaw.pl/wzory-deklaracji
  Szczegóły - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, tel. 16 624 87 89 lub 16 624 87 92
  Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Jarosławia, Rynek 1
  Kancelaria Ogólna, parter, pokój nr 2
  poniedziałek w godz. 7.30-18.00
  wtorek-piątek w godz. 7.30-14.30

Kolejne spotkanie z mieszkańcami podczas miejskiej Wigilii

21 grudnia, w samo południe, na jarosławskim rynku już po raz szósty, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej "Rozwój i Postęp" wraz z Burmistrzem Miasta Jarosławia Waldemarem Paluchem, przygotowali miejską Wigilię.
Przedświąteczne spotkanie przy dźwiękach kolęd i pastorałek, płynących zarówno z głośników na scenie, jak i śpiewanych przez członków chóru czy radnych Rady Miasta Jarosławia, wśród świątecznych stoisk jarmarkowych, w otoczeniu stroików, lampek i choinek, w atmosferze miłości i radości, na stałe wpisało się w kalendarz grudniowych wydarzeń w mieście.

Nie zabrakło życzeń skierowanych do mieszkańców przez prezesa stowarzyszenia Jerzego Kudłę i burmistrza Waldemara Palucha, wspólnej modlitwy zainicjowanej przez archiprezbitera jarosławskiego ks. Andrzeja Surowca, dzielenia się opłatkiem czy tradycyjnych potraw świątecznych - barszczu, pierogów, kapusty i mnóstwa słodkości.
Członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej "Rozwój i Postęp" nie tylko byli głównymi organizatorami corocznego przedsięwzięcia, ale również pełnili rolę pomocników św. Mikołaja, podając przygotowane potrawy, opłatki i troszcząc się, aby nikomu niczego w tym wyjątkowym dniu nie zabrakło.

Nowością w tym roku była akcja "Ciepła szafa", polegająca na przyniesieniu zbędnych, ciepłych i niezwykle przydatnych na tę porę roku ubrań, które należało powiesić w specjalnie przygotowanych szafach tak, aby osoby potrzebujące mogły wybrać i zabrać ze sobą to, co im było niezbędne i dawało gwarancję ciepła. Potrzebujesz ciepła? Weź sobie ubranie!!! Chcesz pomóc? Zostaw coś na wieszaku!!! - takie hasła przyświecały "Ciepłej szafie". Piękna inicjatywa, która w tym szczególnym czasie, nabrała niezwykłego wymiaru. Dziękujemy za wspaniały pomysł i zaangażowanie.

Wszystkim mieszkańcom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2020 Roku!
Niech ta sobotnia atmosfera radości, kolędowania i życzliwości zagości również na Państwa stołach podczas wieczerzy wigilijnej oraz pozostałych dni świątecznych!

Dobrych świąt!

zdj. facebook/Urząd Miasta Jarosławia

101 lat wolnej Polski

Polska jest jedna i wspólna, zwłaszcza ta nasza "Mała Ojczyzna" - o tym świadczyły uroczystości zorganizowane przez Burmistrza Miasta Jarosławia Waldemara Palucha z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Późnym popołudniem, 11 listopada 2019 roku, rozpoczęły się uroczystości, upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą 20. rocznicę wyjścia z ziemi jarosławskiej Kompanii Legionów w boje o wolność Ojczyzny, następnie pod Pomnikiem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, koncert Stowarzyszenia Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław" w jarosławskiej kolegiacie, msza święta w intencji Ojczyzny, aż po uoczystości na samej płycie rynku - tak wyglądały obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Jarosławiu.
Rangę obchodów podkreśliło wciągnięcie flagi państwowej na maszt, hymn RP w wykonaniu orkiestry wojskowej z Rzeszowa, niepodległościowy apel pamięci, salwa honorowa, przemówienia oraz złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, a odsłoniętą w ubiegłym roku, w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zwieńczeniem obchodów była defilada wojskowa na płycie rynku.
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej "Rozwój i Postęp" było reprezentowane przez Teresę Kwiecień, Agatę Miśko, Tomasza Piotrowa oraz Łukasza Rogę, którzy w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia złożyli wiązanki kwiatów, upamiętniające tamte, jakże trudne dla naszego rodu wydarzenia.

Zdjęcia: facebook/Urząd Miasta Jarosławia

"Fundusze europejskie dostępne dla wszystkich"

"Fundusze europejskie dostępne dla wszystkich" pod taką nazwą 30 października 2019 r. w sali lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbyła się konferencja współorganizowana przez Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław-Przeworsk.
Głównym założeniem konferencji było skupienie jak największej ilości przedsiębiorców i zapoznanie ich z możliwościami uzyskania wsparcia w postaci funduszy europejskich.
Podczas konferencji gospodarz-burmistrz miasta Waldemar Paluch, zachęcał do zapoznania się z oferowanymi możliwościami, przedstawiając jednocześnie specjalnie przygotowaną ofertą inwestycyjną miasta Jarosławia.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
W trakcie konferencji odbyły się wykłady, prezentacje, dyskusja, a także przeprowadzono krótką ankietę tematycznie związaną z wydarzeniem.

Nie zabrakło również przedstawicieli Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej "Rozwój i Postęp" z prezesem Jerzym Kudłą na czele.

zdj. facebook/Urząd Miasta Jarosławia

Święto Konstytucji 3 Maja w Jarosławiu

228. lat po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja jarosławianie uczcili to niezwykłe wydarzenie uroczystą mszą św. w kościele NMP Królowej Polski i obchodami pod pomnikiem poświęconym temu wydarzeniu.
Konstytucja 3 Maja, najstarsza w Europie, druga na świecie, została przyjęta 228 lat temu po bardzo burzliwej debacie i jest symbolem niezwykłej chwały oraz najwyższych wartości. Stała się płaszczyzną porozumienia, wyznaczając jednocześnie prawa i obowiązki.

Uroczystości rozpoczęły się występem Reprezentacyjnego Chóru Mieszanego „Jarosław”, tuż przed mszą św. Pod pomnikiem uroczyście wciągnięto flagę biało-czerwoną na maszt, odegrano hymn RP, odczytano apel poległych, a delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki, bukiety, wieńce. Żołnierze oddali również salwę honorową, a wcześniej głos zabrał Burmistrz Miasta Jarosławia, Waldemar Paluch.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej "Rozwój i Postęp" reprezentowane było przez Agatę Miśko oraz Łukasza Rogę.

Niech się święci 3 Maja!

zdj. facebook/BWPaluch

Po raz 5. w Jarosławiu Bieg Tropem Wilczym

3 marca 2019 r. w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” czterystu zarejestrowanych uczestników wyruszyło spod pomnika poświęconego majorowi Władysławowi Kobie w Biegu Tropem Wilczym na jarosławski rynek, by uczcić pamięć bohaterów zbrojnego oporu przeciwko władzy komunistycznej w Polsce i podporządkowaniu ZSRR.
W Jarosławiu, już po raz piąty, odbył się bieg upamiętniający żołnierzy wyklętych.

Sygnał do startu w południe dał Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch. Uczestnicy biegu mieli do pokonania 1963 m. - długość symbolicznej trasy związana jest z upamiętnieniem roku stracenia ostatniego z żołnierzy wyklętych, Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, Laluś.
Przed sygnałem startu odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy niezłomnych przy pomniku majora W. Koby poprzedzone mszą świętą, odprawioną w klasztorze oo. dominikanów.
W niedzielnych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej "Rozwój i Postęp" (Teresa Kwiecień, Agata Miśko, Łukasz Roga, Zbigniew Dąbrowski), którzy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem mjra W. Koby oraz pod tablicą poświęconą ofiarom represji Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w latach 1944-1956 przy ul. Sienkiewicza.

Na uczestników biegu na rynku czekały medale, gorąca herbata, grochówka oraz pamiątkowe zdjęcia. Było patriotycznie, radośnie i dostojnie, a dzięki również pięknej, słonecznej pogodzie bardzo rodzinnie!

zdj. źródło: www.jaroslaw.pl

Czas noworocznych spotkań

10 stycznia br. na zaproszenie Burmistrza Miasta Jarosławia Waldemara Palucha przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej "Rozwój i Postęp" z prezesem Jerzym Kudłą na czele wzięli udział w noworocznym spotkaniu - spotkaniu opłatkowym.
Była to niezwykła okazja, nie tylko do wspólnego spędzenia czasu, rozmów, podziękowań za miniony rok intensywnej pracy, ale również okazja do wyrażenia nadziei i oczekiwań co do nowego 2019 roku.
Nie zabrakło pięknych kolęd i pastorałek wykonanych przez solistki Miejskiego Ośrodka Kultury - Natalię Gral oraz Justynę Wotę, wspólnej modlitwy i kolędowania, a na zakończenie dzielenia się opłatkiem.
Oprócz prezesa w spotkaniu udział wzięli również Zbigniew Dąbrowski oraz Piotr Marmuźniak.

zdjęcia: UM Jarosławia/facebook

 

 

Wigilia dla mieszkańców już po raz piąty na jarosławskim rynku

Już po raz piąty, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej "Rozwój i Postęp" oraz Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, w przededniu Świąt Bożego Narodzenia zorganizowali na jarosławskim rynku miejską wigilię dla wszystkich mieszkańców Jarosławia.
Tradycyjnie pojawiły się świąteczne potrawy, w tym barszcz czerwony oraz pierogi, dzielenie się opłatkiem, kolędy, zarówno te płynące z płyt, jak i te śpiewane przez chóry - Zespół Piosenki Estradowej SWEY, Chór Deo Cantamus z Tuczemp oraz chór radnych Rady Miasta Jarosławia.
Tegoroczne spotkanie na jarosławskim rynku miało miejsce 21 grudnia.
Pięknie przystrojony rynek, płynące zewsząd kolędy i pastorałki, uśmiechy i radość mieszkańców, tradycyjne, świąteczne smakołyki, zdominowały piątkowe popołudnie. Nie zabrakło również wspólnej modlitwy i życzeń płynących do mieszkańców od burmistrza W. Palucha oraz prezesa stowarzyszenia Jerzego Kudły.
Członkowie stowarzyszenia pilnowali również, aby niczego nikomu nie zabrakło, a kolejka mieszkańców po tradycyjne potrwały bardzo szybko posuwała się naprzód.
W tym dniu, w ramach odbywającego się Jarmarku Bożonarodzeniowego, wystąpił na scenie również zespół Exodus ze Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, a o godz. 15.00 odbył się „Świąteczny show Rycerza Reinera" - niesamowity pokaz ognia.
Zdjęcia: fb UM Jarosławia

Polecamy