Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Tarcza antykryzysowa w Jarosławiu

Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch wprowadził Jarosławski pakiet dla przedsiębiorców jako realne wsparcie w sytuacji stanu epidemicznego, aby wybrać możliwie najskuteczniejsze rozwiązania wspierające lokalny biznes i miejsca pracy. Jarosławski pakiet wsparcia dla przedsiębiorców obejmuje:

I. Możliwość odroczenia opłat i podatków lokalnych, w tym od nieruchomości czy środków transportu o 3 miesiące lub rozłożenie ich na raty.

W wyjątkowych i najtrudniejszych sytuacjach umorzenie zaległości podatkowych.
Ze względu na stan prawny, który nie uwzględnia rozwiązań systemowych, nie ma obowiązującego wzoru formularza.

 1. istnieje możliwość udzielenia na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą następujących ulg w spłacie należności podatkowych
  a) umorzenia,
  b) odroczenia terminu płatności,
  c) rozłożenia na raty
  - w drodze decyzji na podstawie art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2 2017 r. poz. 201, z późn. zm.),
  - w formie pomocy de minimis (pkt 2)
  - w ramach innych przeznaczeń  pomocy (pkt 3)
 2. Prosimy o przesyłanie wniosków i korekt drogą pocztową. Jednocześnie prosimy o dane kontaktowe (Nr telefonu, e-mail)

  II. Dla przedsiębiorców, którzy musieli zawiesić działalność w lokalach miejskich obniżka czynszu na 1 zł miesięcznie od lokalu przez 3 miesiące.

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (zarządca lokali) przygotowało stosowne aneksy do obowiązujących umów na najem lokalu ze stawką czynszu obniżoną na 1 zł brutto w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. Stawki za media pozostają bez zmian.
Dokumenty zostaną przesłane do przedsiębiorców za pośrednictwem Poczty Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem i zaleceniami ws. bezpiecznych form komunikacji. Szczegóły będą również uzgadniane telefonicznie.
Zastosowanie stawki 1zł/lokal będzie dotyczyło również przedsiębiorców, którzy dzierżawią grunt stanowiący własność Gminy, a związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, która w związku z pandemią została ograniczona lub zaprzestana.
W sprawie obniżki czynszu nie ma potrzeby składania wniosków !

III. Przedsiębiorcom, przysługuje zwolnienie z opłat za odbiór odpadów komunalnych:

 1. w przypadku gdy przedsiębiorca w związku z epidemią wytwarza mniejszą ilość odpadów komunalnych niż dotychczas, może złożyć nową deklarację w której ujmie pojemnik na odpady o mniejszej pojemności (niższa wysokość opłaty) lub mniejszej liczbie pojemników,
 2. w przypadku gdy przedsiębiorca w związku z epidemią zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej (zawiesił działalność) i nie wytwarza odpadów komunalnych istnieje możliwość złożenia nowej deklaracji tzw. „0” do czasu kiedy wznowi prowadzenie firmy. Wówczas musi złożyć nową stosowną deklarację.
  Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w zakładce Nowy system gospodarowania odpadami - www.jaroslaw.pl/wzory-deklaracji
  Szczegóły - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, tel. 16 624 87 89 lub 16 624 87 92
  Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Jarosławia, Rynek 1
  Kancelaria Ogólna, parter, pokój nr 2
  poniedziałek w godz. 7.30-18.00
  wtorek-piątek w godz. 7.30-14.30

Polecamy