Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

1 grudnia 2015 r. po licznych przepychankach, spotkaniach, wyjaśnieniach, posiedzeniach komisji, po raz kolejny już, grupa radnych, nie dopuściła do realizacji pomysłów Burmistrza Miasta Jarosławia pana Waldemara Palucha, a dotyczących polepszenia sytuacji naszego miasta i wprowadzania pozytywnych zmian. Sesja poświęcona była utworzeniu samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej i nadania jej statutu. CIS miałoby posłużyć zatrudnieniu 40 osób trwale bezrobotnych do porządków przy miejskiej zieleni m.in. parkach. PUP przekazywałby pieniądze na zatrudnienie, a sam CIS starałby się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 250 tys. zł na zakup sprzętu niezbędnego do wykonywanej pracy. Wiemy, jaką bolączką dla naszego miasta jest problem bezrobocia, zwłaszcza wśród osób długotrwale pozostających bezrobotnymi. To oni docelowo mogliby znaleźć pracę w CIS i tutaj rozpocząć proces reintegracji społecznej. Radni poparli zgłoszone podczas posiedzenia komisji poprawki do uchwały, jednak samej uchwały nie poparli. Głosami 10 do 9 odrzucili projekt, a tym samym możliwość aktywizacji społecznej osób długotrwale pozostających bezrobotnymi.

 

 

 

 

Winnice Św. Mikołaja

Projekt dotyczy Zagospodarowania południowego stoku skarpy wzgórza św. Mikołaja

Opis projektu

Zagospodarowanie Południowego zbocza wzgórza św. Mikołaja pozytywnie wpłynie na uatrakcyjnienie oferty turystycznej Miasta, szczególnie starej jego części. Widok winnicy na wzgórzu w połączeniu z planowaną odbudową kładki łączącej w przeszłości Kolegiatę z Klasztorem Benedyktynek rozszerzy szlak turystyczny o ciekawy punk bazujący na historycznym modelu. Zagospodarowanie skarpy łączy się z pracami niezbędnymi do wykonania. Należą do nich wycinka dzikich krzewów i drzew, wykonanie tarasów na zboczu a następnie obsadzenie ich krzewami winorośli. W późniejszym terminie wykonanie konstrukcji nośnych oraz ogrodzenia. Podobny projekt dał znakomite wyniki między innymi w Zielonej Gorze (Palmiarnia), Krakowie (Wzgórze Wawelskie) czy Sandomierzu (Wzgórze Królewskie).To znakomite połączenie zabytków z teraźniejszością.

winnice-steckich

Link do Facebooka Pana Steckiego

 

Link do strony jak głosować

 

 

 

Polecamy